Arealbruk

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Arealbruk

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20220512

Updated: 5/13/2022 10:30:40 AM

Accepted: 13/05/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Statistics Norway
20171019
Superseded
Accepted
02/11/2017

No suggested documents