FKB-Bygning

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet FKB-Bygning

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 04.08.2017 13:18:06

Godkjent: 20.10.2009

Utkast 04.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter