Akvakulturlokaliteter

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet "Akvakulturlokaliteter"

Innsender: Kartverket

Eier: Fiskeridirektoratet


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 20171127

Oppdatert: 12.09.2018 09:29:26

Godkjent: 27.11.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Fiskeridirektoratet
Erstattet
Godkjent

Ingen foreslåtte dokumenter