Realisering i SOSI-format og GML

Dette dokumentet beskriver realisering av geografiske objekter i form av SOSI-syntaks og GML

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Version name: 4.0

Updated: 10/5/2015 1:07:53 PM Date accepted: 01/11/2006
Date superseded: 01/04/2014