Realisering i SOSI-format og GML

Dette dokumentet beskriver realisering av geografiske objekter i form av SOSI-syntaks og GML

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 4.5

Oppdatert: 05.10.2015 13:07:57

Godkjent: 01.04.2014

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
4.0
Erstattet
Godkjent
01.11.2006

Ingen foreslåtte dokumenter