Befolkning på rutenett

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Befolkning på rutenett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: 20171201

Oppdatert: 05.07.2018 15:13:53

Godkjent: 05.07.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
20171201
Erstattet
Godkjent
05.07.2018

Ingen foreslåtte dokumenter