Trafikkulykke

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Trafikkulykke" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet beskriver alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.

Innsender: Kartverket

Eier: Statens vegvesen


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 3

Utgave: 20180315

Oppdatert: 23.10.2018 15:20:33

Godkjent: 23.10.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Statens vegvesen
20180315
Erstattet
Godkjent
23.10.2018
Statens vegvesen
20150101
Erstattet
Utkast

Ingen foreslåtte dokumenter