Kulturminner - SEFRAK

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet SEFRAK for det offentlige kartgrunnlaget

Innsender: Kartverket

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 3

Utgave: 20160503

Oppdatert: 26.09.2017 16:00:22

Godkjent: 26.09.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter