SR16 - Skogressurskart

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SR16" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.01.2023
Date accepted: 16/11/2018
Date superseded: 16/01/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 1
Version name: 20180615