SR16

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SR16" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 20180615

Updated: 11/16/2018 10:20:31 AM

Accepted: 16/11/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents