Jordsmonn

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordsmonn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 25.08.2021
Date accepted: 11/12/2018
Date superseded: 25/08/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 4
Version name: 20181201