Jordsmonn

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordsmonn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 11.12.2018
Date accepted: 15/09/2017
Date superseded: 11/12/2018
Date draft: 16/11/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 3
Version name: 20170315