Jordsmonn

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordsmonn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 26.08.2016
Date draft: 09/12/2015
Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 1