Jordsmonn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordsmonn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: 20181201

Updated: 12/11/2018 1:11:03 PM

Accepted: 11/12/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20170315
Superseded
Accepted
15/09/2017
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20170315
Superseded
Accepted
24/04/2017
Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Draft