Jordkvalitet

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordkvalitet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: 20170315

Oppdatert: 24.04.2017 12:53:19

Godkjent: 24.04.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
Erstattet
Godkjent
01.05.2015

Ingen foreslåtte dokumenter