AR50

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "AR50" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: versjon 20161212

Updated: 7/5/2017 3:50:16 PM

Accepted: 23/02/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
19/05/2015

No suggested documents