AR50

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "AR50" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: versjon 20161212

Oppdatert: 05.07.2017 15:50:16

Godkjent: 23.02.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
Erstattet
Godkjent
19.05.2015

Ingen foreslåtte dokumenter