Snøskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Snøskred - aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for snøskred.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: 1.2

Oppdatert: 16.08.2017 14:09:29

Godkjent: 16.08.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges vassdrags- og energidirektorat
1.0
Erstattet
Godkjent
27.11.2015

Ingen foreslåtte dokumenter