Kvikkleire

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Kvikkleire" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Kartlagte kvikkleiresoner gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred, og videre risikoen tilknyttet disse områdene.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: 1.1

Oppdatert: 16.08.2017 14:19:09

Godkjent: 16.08.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges vassdrags- og energidirektorat
1.0
Erstattet
Godkjent
26.11.2015

Ingen foreslåtte dokumenter