Flomsoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Flomsoner" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Version name: 1.0

Updated: 4/26/2017 11:13:34 AM Date accepted: 01/04/2016
Date superseded: 26/04/2017
Date draft: 09/12/2015