Mulighet for marin leire

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Mulighet for marin leire" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 30062017

Updated: 10/20/2017 12:43:45 PM

Accepted: 21/09/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 21/09/2017

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Geological Survey of Norway
30062017
Draft