Løsmasser N50 N250

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Løsmasser N50/N250" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: Versjon 3.0

Updated: 7/20/2017 1:33:45 PM

Accepted: 18/01/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
Versjon 2.0
Retired
Draft

No suggested documents