Landformer (marin)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Landformer (marin)" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Status: Draft

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Version name: 1

Updated: 4/1/2016 10:22:52 AM