Grus og pukk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Grus og pukk" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: versjon 3.0

Oppdatert: 20.07.2017 11:12:07

Godkjent: 20.09.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Tittel
Eier
Utgave
Status
Norges geologiske undersøkelse
3
Utkast