Radon aktsomhet

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Radon aktsomhet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre.

Updated: 07.12.2021
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 07/12/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1