Mineralressurser

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Mineralressurser" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 12.01.2016
Date accepted: 12/01/2016
Date retired: 12/01/2016
Date draft: 16/09/2011
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 3
Version name: Versjon 1 - 2011