Mineralressurser

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Mineralressurser" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 01.07.2016
Date draft: 21/12/2015
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: Versjon 2