Ankringsforhold

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Updated: 16.06.2020
Date draft: 16/06/2020
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: juni 2020