Ankringsforhold

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Updated: 15.11.2022
Date superseded: 15/11/2022
Date draft: 16/06/2020
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: juni 2020