Villreinområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Villreinområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 7/20/2017 3:13:13 PM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents