Villreinområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Villreinområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv.

Innsender: Miljødirektoratet

Eier: Miljødirektoratet


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 20.07.2017 15:13:13

Godkjent: 01.01.2015

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter