Foreslåtte naturvernområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Foreslåtte naturvernområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V.

Innsender: Miljødirektoratet

Eier: Miljødirektoratet


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 20.07.2017 11:07:59

Godkjent: 01.01.2015

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter