Reindrift - Høstbeite

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Høstbeite" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: versjon 20190801

Updated: 9/8/2019 2:58:00 PM

Accepted: 08/09/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20170315
Superseded
Accepted
19/06/2017

No suggested documents