Nødhavner

Spesifikasjonen inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning. Dataene utgjør en del av Kystverkets beslutningsstøtteverktøy til bruk i situasjoner med fare for, eller inntrådt, akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: versjon 20151117

Updated: 6/14/2017 1:48:52 PM

Draft 14/06/2017

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
The Norwegian Coastal Administration
versjon 20151117
Draft