IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 01.12.2017
Date accepted: 12/08/2016
Submitter: The Norwegian Coastal Administration
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version number 1
Version name: 1.2