IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Draft

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Version name: 1.2

Updated: 12/1/2017 3:31:04 PM Date accepted: 12/08/2016