ISPS Havneanlegg

Status: Draft

Definition: Spesifikasjonen inneholder beskrivelse av havneanlegg som Kystverkets fører tilsyn med etter den såkalte ISPS koden. Denne omhandler havnesikring mot ytre trusler/terroranslag - http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx Objektene beskriver med ISPS status, hvilken type trafikk som går over havneanlegget samt en del forhold som for eksempel eierskap, myndighet m.v.

Updated: 19.02.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version number 1
Version name: versjon 20151117