Gravplass

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Culture

Version number 2

Version name: Versjon 20180601

Updated: 9/4/2019 5:04:55 PM Date accepted: 11/07/2018
Date superseded: 04/09/2019
Date draft: 11/07/2018