Gravplass

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 04.09.2019
Date accepted: 11/07/2018
Date superseded: 04/09/2019
Date draft: 11/07/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Culture
Version number 2
Version name: Versjon 20180601