Gravplass

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Culture

Version number 1

Version name: Versjon 20151019

Updated: 7/11/2018 10:30:59 AM Date accepted: 11/07/2018
Date superseded: 11/07/2018
Date retired: 11/07/2018