Gravplass

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kulturdepartementet


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 3

Utgave: Versjon 20180601

Oppdatert: 16.11.2018 15:17:41

Godkjent: 30.10.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kulturdepartementet
Versjon 20151019
Erstattet
Utkast
11.07.2018
Kulturdepartementet
Versjon 20180601
Erstattet
Godkjent
11.07.2018

Ingen foreslåtte dokumenter