Gravplass

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Culture


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: Versjon 20180601

Updated: 11/16/2018 3:17:41 PM

Accepted: 30/10/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Ministry of Culture
Versjon 20151019
Superseded
Draft
11/07/2018
Ministry of Culture
Versjon 20180601
Superseded
Accepted
11/07/2018

No suggested documents