Del 3.2 - Reguleringsplaner

Denne produktspesifikasjonen, del 3.2 gjelder vedtatte reguleringsplaner (planstatus 3-8) og utveksling av data fra forvaltningsbaser og planregister.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Local Government and Modernisation


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: Versjon 20190401

Updated: 2/5/2021 9:04:27 AM

Accepted: 16/08/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Ministry of Local Government and Modernisation
Versjon 20180701
Superseded
Accepted
25/04/2019
Ministry of Local Government and Modernisation
4.5
Superseded
Draft

No suggested documents