Reguleringsplanforslag

Status: Superseded

Definition: Viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Updated: 03.09.2019
Date accepted: 25/04/2019
Date superseded: 03/09/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Local Government and Modernisation
Version number 2
Version name: Versjon 20180701