Reguleringsplaner

Status: Superseded

Definition: Denne produktspesifikasjonen, del 3.2 gjelder vedtatte reguleringsplaner (planstatus 3-8) og utveksling av data fra forvaltningsbaser og planregister.

Updated: 03.09.2019
Date accepted: 25/04/2019
Date superseded: 03/09/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Local Government and Modernisation
Version number 2
Version name: Versjon 20180701