Vbase

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Vbase», og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Utkast

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 20170421

Oppdatert: 03.10.2018 12:52:59

Utkast 03.10.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
Versjon 20160301
Utgått
Utkast
Tittel
Eier
Utgave
Status
Kartverket
Versjon 20170421
Utkast