Tilgjengelighet - friluft

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tilgjengelighet - friluft" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 6

Version name: 1.2

Updated: 6/28/2019 2:43:57 PM

Accepted: 28/06/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Superseded
Accepted
12/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.0
Retired
Draft
26/06/2017
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Superseded
Accepted
03/12/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Superseded
Draft
03/10/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1.1
Retired
Draft
03/12/2018

No suggested documents