Stormflo

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stormflo" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave: 20180601

Oppdatert: 15.01.2019 12:29:35

Godkjent: 15.01.2019

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter