Stedsnavn for vanlig bruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedsnavn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 26/08/2019
Date superseded: 08/03/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 3
Version name: 20181115