Stedsnavn for vanlig bruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedsnavn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 26.08.2019
Date accepted: 18/02/2019
Date superseded: 26/08/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1
Version name: 20181115