Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 20.07.2017
Date draft: 20/07/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1
Version name: Versjon 20161201