SR16 - Skogressurskart

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SR16 - Skogressurskart" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 20201105

Updated: 6/15/2021 8:50:54 AM

Accepted: 15/06/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20180615
Superseded
Accepted
16/11/2018

No suggested documents