Sjøkart - Dybdedata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sjøkart - Dybdedata" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 20181101

Updated: 12/5/2018 10:54:50 AM

Accepted: 05/12/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents