Sjø terrengmodeller

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sjø terrengmodeller" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Version name: 20180604

Updated: 10/26/2018 2:21:27 PM Date accepted: 26/10/2018
Date superseded: 26/10/2018