Reguleringsplanforslag

Viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Local Government and Modernisation


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Versjon 20180701

Updated: 4/25/2019 3:49:23 PM

Accepted: 25/04/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Ministry of Local Government and Modernisation
4.5
Superseded
Draft

No suggested documents