Reguleringsplanforslag

Viser spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan. Her vil det være tillatt med én plan, dvs. ett planområde som forholder seg til plan- og bygningsloven(pbl.) kap. 12.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 4.5

Updated: 4/1/2016 10:23:49 AM

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
4.5
Draft