Reguleringsplan

Omfatter reguleringsplaner etter eldre og gjeldende plan- og bygningslov, slik at de kan forvaltes i samme database.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 4.5

Updated: 4/1/2016 10:27:35 AM

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
4.5
Draft